Artmedia Partners

Artmedia Partners specjalizuje się w projektowaniu,
przygotowaniu merytorycznym i druku materiałów reklamowych,
wydawnictw albumowych i prasowych.

Firma założona przez Piotr Bieżańskiego –
absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
(Dyplom z wyróżnieniem z malarstwa i grafiki w 1980 roku),
asystenta Katedry Grafiki Użytkowej, który działalność projektową,
prowadzoną początkowo pod nazwą Bieżański Projects,
rozpoczął w 1976 roku.
Następnie, w 1996 r., powstała spółka (wraz z Paulą Hart Dyke)
pod nazwą Artmedia Partners.

Wieloletnia, ścisła współpraca z Firmą Wydawniczą K2
(kierowaną przez Krystynę Bieżańską i Krzysztofa Woronieckiego),
posiadającą własną drukarnię i rozbudowaną sieć współpracujących z nią
zakładów reprezentujących wszystkie dyscypliny poligraficzne,
pozwala zrealizować każde, także nietypowe zlecenie
w minimalnie krótkim czasie.

 

REGON: 010645887
NIP: 521-11-77-407
PL 02-541 Warszawa, ul. Rosochata 5c